Digital Evolution

9 November, Studio, Malmö

 

Tillbaka till startsidan för programmet 

#1 Vem digitaliserar vi för och varför?

Hur skapas en träffsäker och relevant digitalisering? Mänskliga behov kan lätt glömmas bort och teknik prioriteras, vilket kan leda till att rena obegripligheter och ineffektiva processer egentligen bara byter kanal. Internt påhittade problem hamnar i ljuset och de faktiska problemen som kunderna upplever, missas i jakten på digitalisering. Konkurrenskraften kan minska drastiskt om ni inte bidrar till att minska hinder och öka värdet för era kunder, oavsett kanal eller situation. Bli inspirerad i hur du bättre kan förstå kundens upplevelse och behov genom kundcentrerade arbetssätt, metoder och verktyg. Delta aktivt i övningar och få kunskap i hur kundinsikter kan användas för att driva fram en iterativ innovationsprocess. För att undvika stora och dyra digitaliseringsprojekt och öka er attraktionskraft behöver ni veta hur, för vem och varför ni ska digitalisera!


Transformator Design är ett av världens mest erfarna servicedesignföretag. De har 40 anställda servicedesigners, konceptdesigners, hållbarhetsstrateger och digitala strateger. Transformator Design arbetar med företag och organisationer som vill lösa sina kunders problem, inte bara deras egna. Med visionen om ett mänskligare samhälle har Transformator Design belyst, förändrat, utvecklat och innoverat tjänster, organisationer och kundupplevelser utifrån mänskliga behov och drivkrafter sedan 1998.

 

20170303-untitled shoot-5980.jpg

Sessionens facilitator:

 

Jerker Knape

 

 

Senior Service Designer, Transformator Design