GDPR

1 december, kl 8.30-12.30

PwC (Anna Lindhs Plats 4, Malmö)

 

Fördjupningen I GDPR kan bokas separat eller som en del av konferensen Informationssäkerhet den 30/11 på High Court i Malmö.

Välkommen till en halvdagsfördjupning i GDPR (General Data Protection Regulation), den kommande dataintegritetslagstiftningen som börjar att gälla inom EU från och med våren 2018. Dagen ger dig en tydlig bild av vad de nya reglerna innebär och hur rätt förberedelser kan ge företag och organisationer en avsevärd konkurrens-fördel.

 

Vad innebär GDPR för dig?
GDPR är den nya EU-förordningen som kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) från 1998. Just nu pågår en omställningsperiod fram till maj 2018, då förordningen ersätter nuvarande regler. Förordningen innebär att alla företag måste ha kontroll över var i organisationen det finns personuppgifter, på vilket sätt de används och hur de skyddas. De flesta företag kommer bland annat behöva göra en inventering för att kunna kartlägga detta och eventuellt ändra på vissa processer. 

GDPR kan verka innebära en stor omställning, men den innebär också fördelar som till exempel transparens gentemot anställda och kunder. Genom att anpassa sitt företag efter dataskyddsförordningen visar man också på att inget finns att dölja.

Vem omfattas?
De generella reglerna kring dataskyddsförordningen är att de ska gälla alla företag, organisationer, stat, kommuner och landsting som hanterar personuppgifter i någon form i sin verksamhet. GDPR gäller även alla bolag som gör affärer med bolag inom EU.

Denna halvdagen ger dig både det tekniska, organisatoriska och juridiska perspektivet av GDPR och faciliteras av experter inom området från PwC och Advokatfirman Vinge.

 

Halvdagsfördjupning 1950 SEK, endast 20 platser


 

 Facilatorer

(För TALARNAS BIOGRAFI, HÅLL MARKÖREN ÖVER BILDEN)

 
Emelie Svensäter Jerntorp ,  Advokat Advokatfirman Vinge   Emelie är specialiserad inom arbetsrätt och leder Skånekontorets arbete med GDPR-frågor. Hon har lång erfarenhet av juridiska aspekter på personuppgiftsfrågor, både avseende nu gällande personuppgiftslagstiftning och arbete med att GDPR-säkra verksamheters personuppgiftshantering inför 2018 års lagändringar.

Emelie Svensäter Jerntorp, Advokat Advokatfirman Vinge

Emelie är specialiserad inom arbetsrätt och leder Skånekontorets arbete med GDPR-frågor. Hon har lång erfarenhet av juridiska aspekter på personuppgiftsfrågor, både avseende nu gällande personuppgiftslagstiftning och arbete med att GDPR-säkra verksamheters personuppgiftshantering inför 2018 års lagändringar.

Mats Andersson, Partner PwC    Mats har mer än 25 års erfarenhet av att leda uppdrag inom olika branscher kopplat till revision, internkontroll- och IT-rådgivning samt utveckling av nya dataanalystjänster. Mats fokuserar på att utveckla PwC:s tjänster inom informationshantering och är uppdragsansvarig för ett antal GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med PwC:s lokala expertteam. Mats är också frekvent engagerad som uppskattad talare i regionen kring den nya dataskyddsförordningen och vilka implikationer den får på hantering av personuppgifter i olika typer av verksamheter.

Mats Andersson, Partner PwC


Mats har mer än 25 års erfarenhet av att leda uppdrag inom olika branscher kopplat till revision, internkontroll- och IT-rådgivning samt utveckling av nya dataanalystjänster. Mats fokuserar på att utveckla PwC:s tjänster inom informationshantering och är uppdragsansvarig för ett antal GDPR-relaterade projekt i Öresundsregionen tillsammans med PwC:s lokala expertteam. Mats är också frekvent engagerad som uppskattad talare i regionen kring den nya dataskyddsförordningen och vilka implikationer den får på hantering av personuppgifter i olika typer av verksamheter.

Peter Olby PwC, Risk Assurance   Peter driver tjänsteområdet Information Management på PwC i Malmö och  har lång erfarenhet av informations- hantering, informationssäkerhet, process- och kontrollutveckling och GDPR. Peter har arbetat på PwC sedan 2008 och har det senaste året varit engagerad i ett stort antal GDPR-projekt, med genomförande av gap-analyser, att ta fram implementeringsplaner och genomföra utbildning till ledning och övriga medarbetare i globala företag.   

Peter Olby
PwC, Risk Assurance

Peter driver tjänsteområdet Information Management på PwC i Malmö och  har lång erfarenhet av informations- hantering, informationssäkerhet, process- och kontrollutveckling och GDPR. Peter har arbetat på PwC sedan 2008 och har det senaste året varit engagerad i ett stort antal GDPR-projekt, med genomförande av gap-analyser, att ta fram implementeringsplaner och genomföra utbildning till ledning och övriga medarbetare i globala företag. 
 

 
 

PwC är marknadsledande i Sverige inom revision, redovisning och rådgivning med 50 000 kunder över hela Sverige. Som ett av världens största nätverk inom revision, redovisning och affärsrådgivning har PwC en viktig roll att bidra till att bygga förtroende för näringsliv och samhälle.  www.pwc.se

Vinge är en affärsjuridisk fullservicebyrå med ledande expertis inom samtliga affärsjuridiska områden. Vårt jobb är att med juridiken som verktyg skapa framgångsrika affärer för våra klienter. Vinge har 450 medarbetare  i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Bryssel och jobbar på en global marknad. www.vinge.se

 

Halvdagsfördjupningen GDPR kan bokas helt separat eller som en del av konferensen Informationssäkerhet den 30/11 på High Court i Malmö. 

 till konferensen InformationsÄkerhet