Sidan avser konferensen 2017.

8:30 - 9:00
Plan 1

Registrering


9:00 - 10:20
Plan 1

Inledning

Moderator Emma Leijnse, HD-Sydsvenskan, hälsar välkommen.

Edtech – utbildning och lärande i digital kostym

Jannie Jeppesen, Swedish Edtech Industry

Utbildningsteknologi har alltid varit en drivkraft i skapandet av nya möjligheter för lärande. Från skriftspråket och pennan via Gutenbergs tryckpress till samtidens digitalisering. Idag är edtech en av de fem snabbaste tillväxtmarknaderna globalt. Automatiseringen ställer nya krav på kompetenser och arbetsgivare måste snabbt ställa om sin kompetens, detta ställer i sin tur frågor till det etablerade utbildningssystemet och hur man organiserar sina organisationer för lärande och innovation. Jannie Jeppesen kommer att lyfta edtechs möjligheter och utmaningar ur flera perspektiv och ge en exposé av de problem edtech är med och löser.

l.jpeg

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Håkan Cajander, Föreståndare för Digitalt Laborativt Centrum, Högskolan i Halmstad

Digitalt laborativt centrum (DLC) vid Högskolan i Halmstad är en högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande, kreativitet och kultur. DLC vänder sig till forskare, lärare, studenter, organisationer och företag, och syftar till att bli en regional mötesplats i det digitala samhällets framkant. Studier i digitaliseringens effekter visar att endast ett fåtal organisationer kan utnyttja den nya tekniken fullt ut. Det behövs ny kunskap och metoder som hjälper organisationer att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att öka konkurrenskraften och förmågan att utveckla organisationer, produkter och tjänster.

et_kristianasberg1200.jpg

Hur bygger man en akademi i ett multinationellt företag?

Kristian Åsberg, Learning and Organisational Director på Tetra Pak

Kristian Åsberg berättar om sina erfarenheter och utmaningar med uppbyggandet av en intern akademi där man samlat allt lärande i en digital plattform. Detta för att öka effektiviteten, minska resandet och se till att alla på Tetra Pak har tillgång till det bästa lärandet på ett och samma ställe.

Panelsamtal om digitalt lärande

Samtalet leds av Emma Leijnse.


10:20 - 10:40

Paus med nätverkande

Fika, kaffe och te serveras.


10:40 - 11:45
Plan 1

Crowdlearning – låt gruppen lära av varandra

Torvald Jacobsson, Direktör TheGoals.org, grundare Edumanity

Crowdlearning är en metod som handlar om att med hjälp av IT kunna skala upp och effektivisera informellt och erfarenhetsbaserat lärande, vilket är det svåraste att förmedla via traditionell e-learning. Crowdlearning innebär bland annat att deltagarnas inlämningsuppgifter – berättelser, bilder och idéer – används som ett levande, verklighetsbaserad läromedel. ”Learning by doing” med IT-stöd, helt enkelt.

Making edtech motivating

Kristian Rix, Managing Partner, Orchard

Programpunkten hålls på engelska.

"It's nice that I can do it from home, but it's still just homework" an employee described the corporate training platform. Whether edtech is for a student or a senior at work, it is often a "have to do" compliance situation rather than a "want to do" motivational driven use. Gamification (the use of game design and elements in a non-game context) is occasionally used in edtech. By far most games produced fail, and most gamified edtech doesn't give the students an endorphines overdose either. Still understanding how meaningful gamification can design up against what motivates us as humans has a great potential for anyone in edtech who thinks that most learning happens if edtech is more motivating and fun to use for the learning part.


11:45 - 13:00

Lunch

Peter J Skogström, vinnare i Kockarnas kamp och krögare på Niagara, presenterar lunchen.


13:00 - 14:00
Plan 1

Portionspaketerat – ja tack! Om mikrolärande

Anders Börde, vd och grundare Moblrn

Att dela upp en utbildning i mindre bitar är i och för sig inget nytt. I skolan har vi alltid fått lära oss en sak i taget, och föreläsningar, prov och repetition har varit bärande element i ett långsiktig lärande. Att mikrolärande nu dyker upp som en stor trend inom företagsutbildningar har nog mindre med att idéen är ny – och mer med våra digitaliserade liv. Det snackas om ”mobile moments” och "micro moments”. Detta är stunder på dygnet var du drar upp din mobiltelefon för att göra vad ? Lära dig något nytt? Låta ditt beteende påverkas? Anders Börde ger sin syn på hur mikrolärande i mobilen kan göra störst nytta.

 

Digitalisering ur ett skolperspektiv

Ulrika Ryan, doktorand i matematikdidaktik Malmö Högskola

Ulrika Ryan diskuterar skolans uppdrag i relation till samhällets förväntningar kring digitalisering. Hon ger exempel på digitala verktygs potential i lärosituationer hämtade från matematikundervisning men visar även på spänningar som uppstår mellan samhällets förväntningar och skolans uppdrag.


14:00 - 14:30
Plan 5

Paus med nätverkande

Fika, kaffe och te serveras i anslutning till utställningen.


14:30 - 15:45
Plan 5 och 6

Plan 5: Goda exempel och erfarenhetsutbyte

Joakim Lindhé, vd på Yellow Kid, delar med sig av hur de hittar kärnan i stora, komplexa mängder av fakta och gör underhållande filmer av det. De berättar om ett konkret fall från Lunds kommun.

Markus Landin, affärsområdeschef på NE, berättar om hur NE jobbar för att utveckla nya digitala kunskapstjänster, multimodala lärverktyg, och kompletta webbaserade läromedel för grund- och gymnasieskolor.

Lars Peterstrand, affärsutvecklare på Learnifier, berättar om trender inom digitalt lärande från den amerikanska marknaden, och visar hur deras digitala verktyg kan användas för att bygga snygga och pedagogiska kurser.

Anders Börde, vd på Moblrn, ger tips på hur du kan komma igång med mikrolärande och ger en demonstration av Moblrn-plattformen.

Passet leds av Emma Leijnse.

Plan 6: Workshop om digitalt lärande i en förändringsresa

Vi är i en stor och omvälvande förändringsprocess gällande hur vi lever, arbetar och även hur vi kan lära. Digitalt lärande ger många nya möjligheter men kan även vara en utmaning.

Var passar lärandet in i förändringsprocessen? Hur får du målgruppen att förändras till det bättre? Hur hanterar du den egna organisationen för ett livslångt lärande?

I denna interaktiva workshop sätter vi lärandet i en förändringskontext och diskuterar hur du kan gå tillväga för få en lyckad förändringsresa med ett digitalt lärande.

Michael Svedemar, Malmö Högskola, och Anders Bergelin, Symbal, leder workshopen.


15:45 - 16:00

Minipaus och förflyttning till plan 5


16:00 - 16:15
Plan 5

Sammanfattning

Emma Leijnse sammanfattar och knyter ihop dagen.


16:15 - 17:30

Mingel och nätverkande