De medverkar på scen på EdTech 2017

Tillbaka till startsidan om EdTech | Se hela programmet

 

Sidan avser konferensen 2017.

et_janinejeppesen1200.jpg

Jannie Jeppesen

Vd, Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry är en nystartad branschorganisation för edtech-bolag. Digitalisering av utbildningssystemet och förändringsarbete har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens och digitalisering av utbildning. Jannie har genom åren talat på flera stora internationella konferenser om förändringsledarskap för skolledare. De senaste åren har hon alltmer intresserat sig för näringslivets och offentlig sektors utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och innovationskultur.

swedishedtechindustry.se


Anders Börde

Vd och grundare, Moblrn

Anders Börde har bakgrund från Telenor, apputveckling och mobil marknadsföring. Moblrn är ett verktyg för företag som vill skapa enkla och snabba mikroutbildningar i mobilen. Det fins mycket gemensamt mellan marknadsföring och beteendeskapande utbildningar. Detta kommer vara utgångspunkten för Anders presentation, som också ger konkreta exempel på var och hur mikrolärande kan addera värde till traditionella utbildningsinsatser. 

www.moblrn.com


Kristian Åsberg

Learning and Organisational Development Director, Tetra Pak

Kristian Åsberg är ansvarig för learning & development och change management på Tetra Pak i Lund. Han har 20 års erfarenhet av L&D från Försvarsmakten, Scania, Ikea och Tetra Pak.

www.tetrapak.com


Torvald Jacobsson

Grundare, Edumanity

Torvald Jacobsson har tidigare jobbat med Crowdlearning vid Lunds Universitet som Director för utbildningen Young Masters Programme on Sustainable Development, av UNESCO utsedd till en av världens mest innovativa online-utbildningar 2011. Idag arbetar han bland annat med FN-utbildningen TheGoals.org, som lär ungdomar över hela världen om FNs Globala Mål. 

www.edumanity.seTheGoals.org


et_kristianrx1200.jpg

Kristian Rix

Managing Partner, Orchard

Kristian Rix är Managing Partner på Orchard, som arbetar med att skapa beteendeförändringar bland anställda i globala organisationer såsom ISS A / S, Hilton Worldwide och Estée Lauder Companies. Orchard använder sig av sin expertis inom antropologi, digital design och gamification för att motivera medarbetarna till ett ändrat beteende (Micro Behavioral Change) genom att göra det roligt och attraktivt för den anställde. Kristian har en bakgrund med ledande befattningar inom digital kommunikation och designbyråer i Danmark. Han har även drivit ett spelbolag och anlitas som talare och föreläsare i workshops / utbildningar om gamification.

orchard.dk


Ulrika Ryan

Doktorand i matematikdidaktik Malmö Högskola

Ulrika Ryan är doktorand i matematikdidaktik vid Malmö högskola. Hon har ett förflutet som lärare i matematik och naturvetenskap i grundskolan. Ulrika har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för frågor kring digital teknik och lärande. 2012 belönades hennes arbete med lärarpriset Guldäpplet. Ulrika har bland annat ingått i forskningsprojekt kring digitala verktyg och matematiklärande, hon är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademiens kommitté för matematikutbildning och har sakkunnig uppdrag åt Skolverket och Nationellt Resurscentrum för Matematikutbildning (NCM).


Håkan Cajander

Föreståndare, Digitalt Laborativt Centrum, Högskolan i Halmstad

Håkan Cajander har arbetat som lärare i över 20 år. Nu är han anställd som universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad. Förutom uppdraget som föreståndare arbetar han som utvecklingsledare för Regionalt utvecklingscentrum och undervisar på lärarutbildningen.


Emma Leijnse, moderator

Reporter, HD-Sydsvenskan

Emma Leijnse är författare och journalist. Som reporter på Sydsvenskans nyhetsredaktion har hon skola och utbildning som bevakningsområde. 

Som moderator har hon haft uppdrag bland annat för Malmö Stad, Kungliga Vetenskapsakademin, Studentafton och riksdagen.

sydsvenskan.se / hd.se