Programmet för HealthTech 2017

Tillbaka till startsidan för HealthTech | Läs mer om talarna

Observera att sidan avser konferensen 2017.

 

8:30 - 9:30

Registrering och kaffe


9:30 - 10:45

Inledning

Moderator Heidi Avellan, HD-Sydsvenskan, hälsar välkommen.

Sverige 2025 – en framtidsspaning

Henrik Ahlén, strateg och affärsutvecklare

En vision om hur svensk vård och omsorg har transformerats år 2025 – är den möjlig? Medborgare har personliga hälsostöd, läkare arbetar med digitala kvalitetsstöd och samverkar med engagerade patienter som sköter sin egenvård med AI. Svensk e-hälsa är ett internationellt nav i den globaliserade vårdsektorn.

 

På jakt efter en smartare välfärd

Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting

Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringskraften i samhället. Aldrig tidigare har det funnits sådana möjligheter att förändra förutsättningarna för värdeskapande på så många områden som det finns just nu. Det handlar om att få en enklare vardag, att kunna leva livet som man själv vill göra och ha bättre kontroll över sin hälsa och livssituation. Eller att som medarbetare ha en smidig digital arbetsmiljö som stödjer, underlättar och skapar förutsättningar för lärande och utveckling. Men det handlar också om att få behov och förväntningar tillgodosedda. Människor kräver en ny typ av tillgänglighet, bättre resultat, större delaktighet och ökad självständighet i relation till välfärdsverksamheterna. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med regeringen enats om en vision om att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så hur ser vägen mot en smartare välfärd ut?

 

Så ska Skåne bli bäst i Sverige på e-hälsa

Dolores Öhman (MP), regionråd med ansvar för e-hälsa, Region Skåne. Ordförande i beredningen för e-hälsa.

Genom digitaliseringen förväntar vi oss bättre kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet. Vi förväntar oss också en mer jämlik vård och hälsa, samtidigt som resurserna används mer effektivt. Men vinsterna finns inte i själva tekniken utan i hur vi använder oss av den. Nya lösningar, nya arbetssätt och nya patientbeteende är de egentliga grunderna till att dessa vinster blir av. Men hur förändrar man arbetssätt och patientbeteenden inom vården? Och vad är politikens roll i allt detta?

 

Panelsamtal

Samtalet leds av Heidi Avellan.I panelen:

 • Henrik Ahlén, strateg och affärsutvecklare.
 • Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting.
 • Dolores Öhman (MP), Region Skåne.
 • Niels Paarup-Petersen (C), Region Skåne.

10:45 - 11:15

Paus med nätverkande

Fika, kaffe och te serveras.


11:15 - 12:30

Så ska Region Skåne utveckla vården

Mats Ekstrand, digitaliserings- och it-direktör, Region Skåne

Mats Ekstrand har fått det övergripande ansvaret för att förverkliga Region Skånes storsatsning på digitala vårdtjänster. Här berättar han om sina planer för hur regionen ska jobba för att bli vassare inom e-hälsa.

 

 

"Hur svårt kan det vara?"

Carina Nordqvist Falk, vd, Modern vård och Novaklinikerna

All teknik finns ju redan – varför blir den då inte snabbare tillgänglig för patienten? Handlar det bara om att hälso- och sjukvården är en ”trög” organisation att ställa om eller vilka utmaningar finns mer? Och vem arbetar med att utveckla förutsättningarna för vårdgivare och personal att introducera ny teknik? Titta in bakom kulissen för att se hur det står till med e-hälsoutvecklingen i ett vårdbolag i Sverige idag.

 

Dialys i hemmet – nya utvecklingsmöjligheter

Anders Christensson, överläkare, Skånes Universitetssjukhus

Vid allvarlig njursjukdom då njurfunktionen når under tio procent behövs dialys eller transplantation. Dialys kan ges som påsdialys, via bukhinnan, eller bloddialys via blodbanan och ett dialysfilter i en dialysmaskin. Påsdialys är en relativt enkel behandlingsform och kan läras ut till patienter för att genomföras i hemmet. Behandlingen kräver noggrann kontroll av vikt och blodtryck samt mätning av dialysvätskorna. Vi har utarbetat en metod för distansmonitorering av detta i hemmet vilket underlättar för sjukvårdspersonal att assistera patienten. Detta minskar behovet av sjukhusbesök och ger en högre kvalitet i behandlingen. Bloddialys i hemmet är en mycket avancerad behandlingsform men kan genomföras av motiverade patienter. Genom att utnyttja distansmonitorering görs behandlingen säkrare och öppnar möjlighet för fler att behandla sig i hemmiljö.

 

Panelsamtal

Samtalet leds av Heidi Avellan.I panelen:

 • Mats Ekstrand, digitaliserings- och it-direktör, Region Skåne
 • Carina Nordqvist Falk, vd, Modern vård och Novaklinikerna
 • Anders Christensson, överläkare, Skånes Universitetssjukhus
 • Niclas Clausenborg, strateg, Kommunförbundet Skåne

12:30 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Uppdelat i fokusområden

 

1. Digital vård och omsorg

I Öresundssalen får du ta del av erfarenheter och spaningar från en digital vårdcentral och två kommuner.

Vilken roll spelar AI i vår framtida vård?

Björn Smedman är Head of Data and Analytics på Min Doktor. Han ger sin bild av vilka möjligheter artificiell intelligens utgör för att möta de utmaningar vården står inför, till exempel automatiserad diagnosticering, sensorer och nyttan med big data.

ht_simrishamn1200.jpg

Så jobbar Simrishamns kommun med e-hälsa

 • Cecilia Larsson, projektansvarig för "Bokebacken"
 • Åsa Bullarbo, planerings- och utredningssekreterare
 • Peter Rundqvist, it-utvecklare och e-hälsosamordnare
 • Susanne Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Teamet kommer berätta om ett boende i kommunen där de ska prova olika digitala lösningar.

ht_helsingborg1200.jpg

Så jobbar Helsingborgs stad med e-hälsa

 • Kristina Olsson, kvalitetschef på Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Marcus Pellinen, projektledare på Vård- och omsorgsförvaltningen

De kommer att berätta om Helsingborgs stads digitala resa, det offentligas roll och den framtida viljeriktningen.

2. Sitt inte i knät på konsulter

Partnerworkshop med Stratiteq

Mest troligt kommer er verksamhet investera ytterligare i mjukvara och applikationer det närmaste halvåret. Troligt är också att satsningen kommer bli ännu bättre om du och dina kollegor tar ledningen i själva utvecklingsarbetet.

I rum Helsingör avslöjar vi hur – och varför.

Ansvariga för workshopen är Charlotta Tydén och Jan Landelius.

Stratiteq hjälper organisationer i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från strategi till tekniskt genomförande.

På HealthTech delar Stratiteq med sig om varför det är viktigt att din verksamhet kan driva fullskaliga mjukvaruutvecklingsprojekt. Metodutveckling och projektmetodik låter kanske tråkigt, men effekten är desto roligare.

3. Resan till att bli bäst i Sverige

Partnerworkshop med IBM

Lokal: Helsingborg

Kognitiva lösningar erbjuder stora möjligheter för Skånes framtida vård samt omsorg och är en väg att nå målet – att bli bäst i Sverige på hälsa. Du som deltagare kommer under denna workshop att förstå bakgrunden till IBM:s satsning på kognitiva lösningar, exempelvis IBM Watson, och hur företaget ser att värde kan skapas och tillvaratas i den framtida skånska vården. Workshopen avslutas med att tillsammans identifiera användarfall för att nå målet.

Workshopen leds av Torbjörn Hägglöf, konsult i IBM Cognitive Business Solutions


14:30 - 15:00

Paus med nätverkande

Fika, kaffe och te serveras.


15:00 - 16:00

Uppdelat i fokusområden

 

1. Innovatörerna

I Öresundssalen får du träffa de innovativa företagen som driver utvecklingen framtåt. 

ht_andreaslindblom.jpg

Andreas Lindblom, vd på Sciety.

ht_mariannelarsson1200h.jpg

Marianne Larsson, innovationschef på Innovation Skåne.

Dessutom presenterar flera startups och andra företag sina innovationer inom e-hälsa. Passet leds av Heidi Avellan.

2. Sitt inte i knät på konsulter

Partnerworkshop med Stratiteq.

Mest troligt kommer er verksamhet investera ytterligare i mjukvara och applikationer det närmaste halvåret. Troligt är också att satsningen kommer bli ännu bättre om du och dina kollegor tar ledningen i själva utvecklingsarbetet.

I rum Helsingör avslöjar vi hur – och varför.

Ansvariga för workshopen är Charlotta Tydén och Jan Landelius.

Stratiteq hjälper organisationer i digitalt driven beteendeförändring – hela vägen från strategi till tekniskt genomförande.

På HealthTech delar Stratiteq med sig om varför det är viktigt att din verksamhet kan driva fullskaliga mjukvaruutvecklingsprojekt. Metodutveckling och projektmetodik låter kanske tråkigt, men effekten är desto roligare.

3. Ekosystemet som möjliggör hållbar skånsk tillväxt

Partnerworkshop med IBM.

Lokal: Helsingborg

Ambitionen finns. Viljan finns. Men hur får vi innovation och lokal tillväxt att hända i praktiken? I denna workshop fokuserar vi på hur ett ekosystem skapas som möjliggör att idéer går från ord till handling. Karthik Srinivasan från Next step dynamics, Sigge Frolov från Innovation Skåne och Torbjörn Hägglöf från IBM kommer att berätta om exempel på hur ekosystemet används och vilka behov det behöver tillgodose. Dialog med er deltagare på slutet för att ta aktion och få det att hända.

Workshopen leds av Torbjörn Hägglöf, konsult i IBM Cognitive Business Solutions


16:00 - 16:10

Minipaus och förflyttning till stora salen


16:10 - 16:30

Sammanfattning och framåtblick

Heidi Avellan sammanfattar dagen tillsammans med expertpanelen.


16:30 - 17:30

Mingel och nätverkande