Programmet för Internationell handel 2017

Tillbaka till startsidan för konferensen

 

Torsdag 31/8

12:00 - 13:00

Lunch och registrering


13:00 - 15:10

Inledning

Moderator Heidi Avellan, politisk chefredaktör på HD-Sydsvenskan, hälsar välkommen.

ih_mitelman-halvstor.jpg

Global omvärldsanalys

Henrik Mitelman, analytiker, egenföretagare och krönikör

Henrik är en oberoende egenföretagande analytiker och prisbelönt krönikör i Dagens industri med ett förflutet som analyschef på SEB. Henrik reser ständigt över hela världen, framför allt i Asien, för att förstå vad som händer i världsekonomin.

Trender i vår handel med omvärlden

Anna Stellinger, generaldirektör, Kommerskollegium

Den handelspolitiska kartan håller på att ritas om. Vi ser hur världshandeln stannar av, hur protektionismen ökar och hur rollerna mellan de stora världsekonomiernas ledare ibland tycks vara ombytta. Kinas ledare talar om behovet av frihandel, medan USA:s ledare efterfrågar murar och tullar. På vår egen kontinent sätter Brexit ljuset på frågan om vad vi egentligen vill ha EU:s inre marknad till. Kommerskollegiums generaldirektör Anna Stellinger beskriver och resonerar kring de stora trenderna i vår handel med omvärlden.

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Till kollegiets uppgifter hör utredningar, yttrande och förslag angående frågor som hanteras inom bla. EU, WTO och OECD. Anna Stellinger är sedan den april 2014 generaldirektör för Kommerskollegium.

Sverige, Brexit och ett förändrat Europa – hur påverkas Sverige och svenska företag?

Erik Lagerlöf, adjungerad professor, Handelshögskolan i Stockholm, jurist på Vinge.

Storbritanniens beslut att lämna EU påverkar Sverige och svenska företag i en mycket högre utsträckning än vad som många tycks befara. I kölvattnet av det brittiska utträdet står också EU inför stora förändringar som kommer att få stor betydelse för spelplanen som företag i Sverige och svenska intressen utomlands har att rätta sig efter. Vilka risker för detta med sig – och vad består möjligheterna i? Erik Lagerlöf diskuterar varför dessa utmaningar berör oss och hur svenska företag bör förhålla sig till dem.

Erik Lagerlöf har studerat och forskat vid Cambridge University, EUI och Harvard Law School. Erik är engelsk barrister och han har tjänstgjort som rättssekreterare till både den svenska och brittiska domaren vid EU-domstolen. Erik jobbar numera som jurist på Vinge och är därtill adjungerad professor i juridik vid Handelshögskolan samt knuten till sitt forna college i Cambridge.

Panelsamtal: Vad bör svenska företag ta höjd för?

Samtalet leds av Heidi Avellan. I panelen:

 • Jan-Olof Jacke, vd, AstraZeneca
 • Niklas Najafi, vd, Najell
 • Jonna Opitz, marknads-, försäljnings- och kommunikationsdirektör, Inwido AB

15:10 - 15:30

Paus med nätverkande

Fika, kaffe och te serveras.


15:30 - 17:00

Nya marknader – nya möjligheter

Ylva Berg, vd, Business Sweden

Nya tillväxtmarknader, ny teknik, nya handelsplattformar, nya regelverk, snabb utveckling och en instabil politisk omvärld påverkar den globala handeln och svenska företag. Ylva Berg talar om varför internationalisering är viktigt och var möjligheterna på den globala marknaden finns.

Ylva Berg är vd för Business Sweden sedan 2014. Dessförinnan har hon varit Nordenchef för Dassault Systèmes, VD för Technia Group, Handelssekreterare på Exportrådet i Köpenhamn.

Born globals, storföretags innovation och internationalisering

Magnus Lundin, vd, Swedish Incubators and Science Parks

Ett born global-företag adresserar, till skillnad från ”vanliga” företag, snabbt en internationell marknad. Spotify och Skype är kanske två av de mest uppmärksammade, men Sveriges inkubatorer jobbar idag med cirka 800 innovativa startups. Samtidigt är det en internationell trend att storbolag jobbar allt mer med startups, inkubatorer, idétävlingar med mera. Magnus Lundin sätter fingret på hur dessa svenska born globals utvecklas samt hur de inom innovationsstödssystemet framåt satsar allt mer på Born globals och match-making som en del av Sveriges handelsfrämjande - både kring export och för investeringar.

Magnus Lundin, vd för SISP, har under de senaste 17 åren arbetat med entreprenörskap i de flesta former, riskkapital och regional utveckling. Han är en drivande kraft inom Sveriges startupcommunity och innovationssystem.

ih_susannaspector1600h.jpg

Sydsvensk konjunktur och omvärldsutblick

Susanne Spector, senior makroanalytiker, Nordea

Susanne Spector tar ett avstamp i Sydsverige (Skåne och Blekinge) där den regionala konjunkturen är starkt påverkad av närheten till Danmark. Hur regionen lyckas med integrationen kommer också att påverka tillväxtmöjligheter och sysselsättningsgrad. Därefter vänder hon blicken ut mot omvärlden och resonerar om vad politiska risker med ökad protektionism, populism och minskad handel betyder för en liten öppen ekonomi som Sverige.

Susanne Spector är senior makroanalytiker på Nordea Markets och ansvarar bland annat för de regionala konjunkturprognoserna. Innan dess var hon på Svenskt Näringsliv där hon bland annat jobbade med avtalsrörelsen och integrationsfrågan.


17:00 - 18:00

Mingel

Fördrink för de som stannar på kvällens middag, efterdrink för de som lämnar för dagen.


18:00 - ca 21:00

Rundabordssamtal med middag

I anmälan väljer du vilket ämne du helst vill diskutera på middagen. Du bordsplaceras tillsammans med andra konferensdeltagare som valt samma ämne. Varje bord modereras av en person med stor ämneskunskap. Du väljer mellan dessa ämnen:

 • Brexit (modereras av Erik Lagerlöf)
 • Kapitalmarknad (modereras av Maria Borelius) - FULLBOKAT
 • Born Globals (modereras av Magnus Lundin) - FULLBOKAT
 • Konjunktur och omvärld (modereras av Katarina Duvemyr)
 • Sydostasien (modereras av Emil Akander)
 • Kanada/Ceta (modereras av Christina Keighren)
 • Fler och säkrare exportaffärer (modereras av Greger Lejonhufvud)

Middagen serveras i Restaurang Novel. 


Fredag 1/9

8:30 - 9:00

Morgonkaffe

Lättare frukost serveras på restaurang Novel.


9:00 - 10:20

Nya ansatser för nya marknader

Samtal med Sylvia Schwaag Serger,  direktör för internationell strategi på Vinnova, och Heidi Avellan.

Sylvia Schwaag Serger har tillbringat två år i Peking som analytiker åt svenska regeringen. Med rötter i USA, Tyskland och Kina kom hon till Sverige när hon var 27 år. Morfars far var kinesisk lantadel med åtta fruar, morfar var med om att bygga upp Silicon Valley och pappas familj var tyska grisbönder. Ansvarar för internationella frågor på innovations- och tillväxtmyndigheten Vinnova. Forskar också om Kinas ekonomi och teknikpolitik vid Lunds universitet.

Världens möjligheter för skånska företag

Stefan Karlsson, chefsanalytiker, EKN.

Var finns tillväxten och möjligheterna för skånska företag? Asien fortsätter att leverera tillväxt och företagen riktar sina satsningar mot Kina. Men flera andra länder i regionen växer snabbt och blir allt mer intressanta som exportmarknader. Under radarn blir det allt fler företag som exporterar till länder i Afrika. Stefan Karlsson ger en utblick över världen, politiskt och ekonomiskt, med fokus på handel och betalningsrisker.

 

Panelsamtal: Nya tillväxtmarknader

Samtalet leds av Heidi Avellan. I panelen:

 • Emil Akander, landschef på Business Sweden i Singapore, expert på Asia Pacific
 • Prudence Persson, vd för Industry Frontiers, expert på Afrika
 • Christina Keighren, senior project manager på Business Sweden, expert på Kanada
 • Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden

10:20 - 10:40

Paus med nätverkande

Fika, kaffe och te serveras.


10:40 - 12:10

Kapitalmarknaden efter Brexit

Maria Borelius, entreprenör, journalist, f.d. statsråd.

London är navet i Europas kapitalmarknader, där över hälften av alla transaktioner görs. Kommer Storbritannien att lämna EU utan deal för finansmarknaderna? Eller kan man hitta en lösning? Och vad betyder detta för svenska företag och investerare?

Maria Borelius är journalist och rådgivare till globala företag. Hon bor i London och rapporterar som kolumnist i Dagens Industri om företagande, Brexit och globala frågor.

Panelsamtal

Samtalet leds av Heidi Avellan. I panelen:

 • Fadi Barakat, näringslivsutvecklare Malmö Stad
 • Maria Borelius, entreprenör, journalist, f.d. statsråd
 • Sylvia Schwaag Serger, direktör för internationell strategi på Vinnova

Lokala rötter, global räckvidd

Anna Malmhake, vd, The Absolut Company.

Absolut Vodka är Sveriges största livsmedelsexportprodukt och finns på inte mindre än 150 marknader. Varje droppe Absolut Vodka som konsumeras runt om i världen tillverkas i Åhus av skånskt höstvete och med vatten från en lokal källa. Anna berättar här om hur man tillsammans kan skapa mervärde för konsumenter på en global marknad och ursprungets betydelse för framgångsrik livsmedelsexport. 

Sammanfattning av konferensen

Heidi Avellan sammanfattar och knyter ihop konferensdagarna.


12:10 - 13:00

Lunch