Programmet för
Framtidens kompetens

22 november 2018 - studio - malmö

Tillbaka till förstasidan för konferensen


08.30 - 09.00

Registrering och frukost


09.00 - 10.30

IMG_1026.jpg

Inledning

Moderator Karin Liliedahl hälsar välkommen och berättar om dagen.

 

 

 

Peter Hellgren.jpg

Ett starkt employer brand = nyckeln till framgång

Peter Hellgren, vd, Consid

Peter kommer berätta om hur ett starkt employer brand är nyckeln till framgång i en ständigt föränderlig bransch. Med stort fokus på att ge personalen utrymme att trivas och utvecklas, att skapa en mötesplats snarare än en arbetsplats, och att ta vara på idéer och engagemang, är enligt honom några av nyckelfaktorerna till att behålla personal i ett hårt konkurrensutsatt värld.

 

Så onboardar man en nyanställd varje dag

Louise Dolck Strömberg, HR Direktör, Axis Sverige

Det förpliktigar att anställa en ny kollega i Sverige varje dag. Men det stora arbetet ligger i hur man engagerar och utvecklar sina medarbetare under tiden man har dem hos sig. Själva rekryteringsprocessen, onboarding och ständig utveckling är i kombination med Axis företagskultur en framgångssaga. Louise kommer berätta hur det går till.

 

Livesnack

Ett samtal mellan Peter Hellgren, Consid och Louise Dolck Strömberg, Axis Sverige


10.30 - 10.45

Nätverkande och kaffepaus


10.45 - 12.00

FOKUS: ledarskap

Trine Grönlund.jpg

Mental hållbarhet - så uppnår man det i den högpresterande verksamheten

Trine Grönlund, vd, Innergi Labbet

Hur säkrar vi mental hållbarhet bland våra ledare och medarbetare? Hur påverkar dagens informationsöverflöd deras förmåga att kunna prestera och må på topp? Hur skapar vi förutsättningar för tillväxt och lönsamhet genom att punktmarkera vardagsstressen och jobba förebyggande med välbefinnandet i organisationen? Trine bjuder in till tankar och fördjupning kring framtidens högpresterande arbetsplats och dess företagskultur. I en tid då allting ska gå fortare kontrar den tidigare New York-bon, numera SLOW-aktivisten, med en ny otippad väg till ökad produktivitet, innovationskraft och välbefinnande. Under denna banbrytande föreläsning uppmanar hon oss alla till att stanna upp, koppla på det personliga ledarskapet, kliva ur tidsofferrollen och fylla på med reflektion, fokus och återhämtning i den snabba vardagen. Handfasta, värdefulla tips varvas med aktuell forskning, konkreta ”cases”, påfyllande innergi och egen reflektion.

Livesnack - Ett samtal om mental hållbarhet och dess påverkan

Trine Grönlund, vd, Innergi Labbet
Sara Klingenborg, HR Manager, ÅF Digital Solutions
Maria Stagmo, personalchef, Sparbanken Skåne

Solution room

Workshop kring utmaningar med att säkerställa en god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning

Genom en workshop diskuterar vi utmaningar, erfarenheter och möjligheter samt lösningar på de olika frågor vi tillsammans lägger på bordet. Materialet sammanställs sedan så att du kan få med dig tankarna och idéerna från workshopen hem. Formatet för workshopen kallas Solution room och är ett väl beprövat verktyg för att tillsammans hitta lösningar på gemensamma utmaningar.


12.00 - 13.00

Lunch


13.00 - 14.30

Fokus: Kompetensförsörjning/kompetensutveckling

Kate-Plaskonis-1.png

Allt att vinna, mycket att förlora: därför måste arbetsgivarna satsa på inkludering istället för mångfald

Kate Plaskonis, marknadschef, Mine
Amara Azeem, deltagare i Mine

När Kate började söka jobb i Sverige såg framtiden ljus ut: hon hade två avklarade utbildningar, bra svenska, flera års arbetslivserfarenhet och en familj som stöttade henne i jobbsökandet. Men vägen till arbetsmarknaden var inte lika lätt som hon trodde. Nu reflekterar hon vilka faktorer ligger bakom systemfel och varför näringslivet måste ta hårdare tag inte bara på vem man anställer, utan också hur man skapar en bra arbetsplats där kompetens står i centrum.

Amara Azeem är idag Företagsadministratör och Ekonomiansvarig på Korpen Malmö IF i Malmö. Men precis som Kate har hon inte haft det lätt på vägen dit. Arbetsansökningar nekades och de få telefonintervjuer som hon fick gav beskedet att hennes svenska var för svag eller att de krävde svensk arbetslivserfarenhet. Ett halvår av jobbcoachning via arbetsförmedlingen utan att hitta rätt jobb resulterade i att hon tackade ja till ett deltidsjobb på en förskola. Det byråkratiska systemet fick henne att kämpa hårt för sin rätt att jobba kompetensbaserat och nu vill hon berätta om sin resa samt hur vi kan förhindra kompetenssvinnet.Carina Centrén.jpg

Jobbskaparna larmar och kompetensbristen ökar! Något måste göras nu!

Carina Centrén, regionschef, Svenskt näringsliv

För att svenska företag ska kunna hävda sig i en värld präglad av globalisering, teknikutveckling och automatisering krävs en kompetensförsörjning i världsklass. En förutsättning för att företag ska kunna växa, anställa och bidra till vår gemensamma välfärd är att de hittar rätt kompetens. Där är en viktig framtidsfråga för Sverige. Tyvärr så får företagen allt svårare att hitta arbetskraft och anledningarna till rekryteringssvårigheter är många. Det framgår av Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkäten där sex tusen företagare svarat. Carina Centrén kommer ge bilden av hur det ser ut med rekryteringsproblematiken i Sverige och Skåne och vad det är företagen efterfrågar för utbildningar, kompetenser och erfarenheter. Ni får även ta del av vad som måste göras för att lösa problematiken och ni kommer ges möjligheten att ge inspel på vad som är viktigt i era organisationer.


FredrikHöök.png

Att leda i en digital och snabbrörlig värld

Fredrik Höök, vice president, Knowit Insight
Evalotta Elnertz, managementkonsult, Knowit Insight

Evalotta Elnertz.jpg

Hur vi organiserar oss och arbetar behöver matcha den föränderliga värld vi lever i där den digitala utvecklingen ställer krav på snabbhet, tydlighet och trygghet. Men 7 av 10 organisatoriska förändringsprocesser misslyckas, oftast för att vi missar mänskliga faktorer såsom brist på förståelse, engagemang och glädje. Människan behöver förstå hur förändringen gynnar just henne – här och nu. Men hur gör vi det när vi samtidigt ska hålla jämna steg med den digitala utvecklingens krav på kompetensutveckling, snabbfotade organisationer och ständig utveckling? Hur får vi helt enkelt ett ledarskap som vågar, vill och framförallt, har rätt förutsättningar och verktyg för att driva framtidens organisationer som attraherar, utvecklar och motiverar medarbetare?


14.30 - 14.45

Nätverkande och kaffepaus


14.45 - 16.00

Fokus: HR och digitalisering


Sara Klingenborg.jpg

Personligt bemötande i introduktionen genom digitaliserad process

Sara Klingenborg, HR Manager, ÅF Digital Solutions

Med över 2500 nyanställda per år har ÅF digitaliserat stora delar av sin rekryteringsprocess för att göra den mer personlig för den enskilde sökande. Eftersom den nyanställda är ytterst mottaglig för engagemang direkt efter påskrivet kontrakt påbörjas introduktionen omgående, även den till stor del digitaliserad. Följ med på resan för en nyanställd på ÅF!

Suzanna Malmgren.jpg

eNPS - Så mäter vi vår medarbetarupplevelse

Suzanna Malmgren, personalchef, Heimstaden

Att hänga med i en organisation som under det senaste två åren fått nya anställda i Danmark och Tyskland, fusionerat in sin norska verksamhet och i Sverige enbart anställt 90 personer fördelade på 23 orter har sina utmaningar. Framförallt i att säkerställa att medarbetare mår bra, känner sig delaktiga och att ledarskapet är bra. För att klara detta valde Heimstaden en annan väg än de traditionella årliga NMI undersökningarna och kan nu i realtid via ett webbaserat verktyg i realtid ha fingret på organisationens puls. Hittills verkar det gått bra med ett NPS på hela 61.

Ronny Siggelin.jpg

En digital lösning på en klassisk utmaning

Ronny Siggelin, koncernchef, Moxietech Group
Martina Zetterkvist, vd, Work and Passion

Martina Zetterkvist.jpg

Att hitta rätt kompetens har länge varit en utmaning, det tillsammans med dagens kandidatbrist gör rekryteringsbranschen till en tuff bransch. I branschen finns det ett glapp mellan hur marknaden ser ut nu och hur den skulle kunna se ut. Flera delar i en rekrytering är på väg att digitaliseras och det finns ännu fler som borde. Lyssna till Martina Zetterkvist och Ronny Siggelin när de berättar om rekryteringsproblematiken, vad de såg för möjligheter och hur de gick från idé till handling. Resultatet är en digital och teknisk hjälp vid rekrytering, anpassad efter den rörliga arbetsmarknaden, Work and Passion.


16.00 -

Takeaways