Programmet för HealthTech 2018

tisdag 18 september - Medicon village - lund

Tillbaka till förstasidan


08.30 - 09.00

Registrering och frukost


09.00 - 10.30

ht_heidiavellan2_1200.jpg

Inledning

Moderator Heidi Avellan hälsar välkommen och berättar om dagen.

 

 

 

Charlotta Tönsgård1.jpg

Så kommer framtidens engagemang för den svenska modellen inom sjukvården se ut

Charlotta Tönsgård, medgrundare och VD, Engaging care

Sjukvården utmålas som en av de sista utposterna som ska digitaliseras. Under de senaste åren har vi sett de tekniska framstegen accelerera, vilket leder till en rad nya lösningar, innovation och genombrott. Våra egna förväntningar på vården stiger stadigt med framstegen. Stora möjligheter men också stora utmaningar. Behöver vi omdefiniera den svenska modellen för vår framtida sjukvård- som redan är här?

 

Masafumi Hamada.JPG

What's happening outside Sweden in digital health?

Masafumi Hamada, product owner, designer and health lead, UsTwo

Masafumi will share insights from the digital health space and tangible solutions from ustwo's various health projects such as Pause, Sway and Moodnotes, Alder Hey Children’s Hospital, Fresenius and others. Sessionen hålls på engelska.

 

Sarah Lide .jpg

Den digitala medborgaren - Hinner vården med?

Sarah Lidé, Public Sector Advisory Services, PwC

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning, begränsade resurser och växande vårdköer. Digitaliseringen innebär möjligheter att skapa en mer effektiv vård som sätter patienten i centrum. Hur ser medborgarna på digitaliseringens möjligheter? Sarah kommer presentera resultat från en rapport som släpptes i juli, där det har undersökts hur medborgarnas inställning till digitalisering inom vården förändrats sedan 2015. Där utforskas hur intresset för läkarbesök på nätet har ändrats, hur öppna medborgare är för VR som en del av rehabilitering och om chattbottar kan bli en del av lösningen för psykisk ohälsa. Rapporten innehåller även analyser av landstingens arbete med digitalisering och belyser framgångsfaktorer inför framtiden. Sessionen hålls på engelska.

 


10.30 - 10.45

Nätverkande och kaffepaus


10.45 - 12.00

Tema: Design för hälso- och sjukvården

BeFunky-collage.jpg

What is the value of design, and how might it help improve healthcare for everyone?

Christian Égéa, Lead UX Designer SimCorp Copenhagen
Louisa Szücs Johansson, senior service designer, Zenit design
Sofie Gillstedt, service designer, itch design

Confronted with rising demographic and financial pressures, our current healthcare system is not sustainable. We must adapt and innovate quickly. But the solutions aren’t purely economic or technological; they must also be human, integrating the needs of patients and their families. By partnering with medical science, technology, and business, design can help us innovate creatively to ensure that healthcare continues to fulfil its fundamental purpose - the well-being of people. During this session designers from the region will share their approaches and insights on how we might transform healthcare by adopting creative, empathic and innovative practises. Sessionen hålls på engelska.


12.00 - 13.00

Lunch


13.00 - 14.30

tema: Patienten i fokus

Därför ska patienten vara delaktig

Eva Helmersson, grundare av Inspiration & Kommunikation AB och ordförande Selfcare Academy

Det räcker inte med att patienten är i fokus. Patienten, brukaren eller anhörig måste vara delaktig. Är det verkligen nödvändigt och vad kan patienten tillföra? Eva Helmersson samtalar utifrån sitt perspektiv som patient och patientföreträdare om vikten av patientdelaktighet i forskning, innovationer och utveckling. Eva menar att det krävs att patienten är delaktig från början till slut, inte bara att patienten är i fokus.

 

Towa Jexmark.jpg

Digifysisk vård – för och med patienten

Towa Jexmark, vd, Capio Go

Capio utsågs till årets förnyare 2018 av Dagens Medicin och prisades med Gulskalpellen för att ha ”digitaliserat vårdkedjan och samtidigt skapat väl förberedda fysiska möten med patientens behov i kärnan av verksamheten” (juryns motivering). Towa berättar hur Capio kompletterat den fysiska vården med digitala mötesplatser för ökad tillgänglighet och service och om hur patientens föreställningar, förväntningar och farhågor utgör hela utgångspunkten för vårdmötet.

 

Start-up pitch

Andreas Larsson, Visiba Care
Sirisha Adimatyam, Innovosens
Fredrik Ståhl, Dianovator


Visiba Group
grundades 2014 med en vision om att göra vården så tillgänglig som den kan vara med hjälp av tillgänglig teknik. Fyra år senare har de byggt Sveriges ledande plattform för digitala vårdbesök, Visiba Care, och har varit med och startat digitala ungdomsmottagningar och digitala vårdcentraler i hela Norden.

Innovosens utvecklar en internetuppkopplad mätare för diabetiker. Den ska snabbt kunna analysera flera olika substanser inklusive glukos i en droppe blod. Baserat på provsvaren ska diabetikern kunna få vetenskapliga råd via en bildskärm om hur hon eller han behöver ändra sin kost, motion eller medicinering.

Stefan Farestam.jpg
Johan Sellström.jpg

Blockchain-baserad plattform för att lagra sina hälsodata

Johan Sellström och Stefan Farestam, grundare av CareChain

Medan individer samlar allt mer information om sin hälsa genom sensorer, loggar och utdrag ur journaler finns det för närvarande inga tjänster tillgängliga för att lagra data på ett beständigt sätt som också möjliggör för dem att aktivt använda all sin data för analys eller inom tillämpningar av deras eget val. CareChain är ett initiativ för att lösa detta genom att skapa en blockchain-baserad plattform för individer att lagra sina hälsodata. CareChain är en öppen plattform, baserad på Ethereum blockchain, och kommer drivas som ett konsortium och vars syfte är att vara en plattform för öppen innovation utöver hälsodata. CareChain bygger också också en universell ID-lösning och Personal Health Record för att köras på plattformen samt en lösning för GDPR-kompatibel hantering av samtycke.


14.30 - 14.45

Nätverkande och kaffepaus


14.45 - 16.30

tema: Innovation och utveckling

Josef Murad.jpg

A.I - The foundation of next-gen health care

Josef Murad, vd, Byon8

Artificiell Intelligens - ett "buzzword", vi har alla hört talas om det, men vet vi egentligen vad det är och vad det är kapabelt till inom sjukvården? Josef kommer presentera behovet av A.I inom global sjukvård, och kommer även presentera den A.I som han tillsammans med sitt team på Byon8 utvecklar - AITOPYA.

 

Bild till 17 april DIDEC.jpg

Digital innovation för demensvård - DIDEC

Frida Beijer, utvecklingsstrateg, Perstorps kommun
Victor Vilsmyr, delprojektledare för projektet DIDEC
 

För DIDEC utgör ökad innovationskraft hos företagen och förbättrad livskvalité för individer med kognitiv svikt två sidor av samma mynt. Med en övertygelse om att det även inom demensvårdens komplexa vardag går att arbeta med innovation på ett smidigt och lösningsfokuserat sätt, kommer Frida och Victor berätta om hur DIDEC nu tar sikte på att möjliggöra för fler smarta och spännande idéer att testas och utvecklas, samt utveckla morgondagens demensvård. Projektet drivs i samarbete med bl.a. Medeon Science Park, Krinova Science Park och Incubator, Högskolan i Kristianstad, Kunskapscentrum Demenssjukdomar, Perstorps demensförening m.fl. Projektet medfinansieras av Europeiska Regionalfonden.


 

tema: Ledarskap och förändringsledning

Katarina Bexelius.jpg

Inblick i vardagen inför implementeringen av SDV - Sammanhållen Digital Vårdmiljö

Katarina Bexelius, verksamhetschef VO specialiserad kirurgi, SUS

Katarina berättar om de utmaningar och möjligheter hon ser med digitaliseringen av vården.

 

BeFunky-collage (2).jpg

Nationella satsningar

Niklas Eklöf, tillförordnad chef för enheten strategi och samordning, eHälsomyndigheten
Erik Frisk, utredare på enheten strategi och samordning, eHälsomyndigheten

Hur ser regeringens satsningar ut egentligen och hur kan de samordnas? Niklas och Erik från eHälsomyndigheten berättar utifrån sitt uppdrag att samordna regeringens satsningar på e-hälsa.

 

Livesnack

Niklas Eklöf, tillförordnad chef för enheten strategi och samordning, eHälsomyndigheten
Dolores Öhman, miljöpartistiskt regionråd, Region Skåne
Katarina Bexelius, verksamhetschef VO specialiserad kirurgi, SUS


16.30 - 17.30

Nätverkande och After conference


Partners till konferensen

 
Skärmavbild 2018-06-28 kl. 15.34.03.png