Ikon-8till5-InternationellHandel.png
 

Programmet för Internationell handel 2018

27 september / Dunkers kulturhus / helsingborg


Tillbaka till förstasidan


10.00-11.00

Öppen föreläsning: Digital journey to the U.S.

Mayra Mateos, Business Sweden

Online retail is facilitating for Swedish companies to grow their international footprint as never before. At the same time, the highly competitive environments in the online retail leading markets - the  U.S. and China, poses a challenge for Swedish brands to stand out. The competitive retail climate in the U.S. offers Swedish companies the possibility to sharpen their business case to become world players. Business Sweden analyzed the digital journey to the U.S., new ways to market. 


11.30 - 12.30

Registrering och lunch 


12.30-14.00

Välkomna

Moderator Heidi Avellan hälsar välkommen och berättar om dagen.

 

Mitt i världen - ett makroekonomiskt perspektiv 

Maria Borelius, Journalist, författare och rådgivare

Storbankernas konjunkturprognoser pekar alla åt samma håll; nu svalnar världsekonomin. Hur nära är tillväxttoppen och vad innebär det? Maria ger oss sina tankar på världsläget och kommande utmaningar som en start på dagen.
 

Ny spelplan för svensk utrikeshandel

Anna Stellinger, Generaldirektör Kommerskollegium

Vad har hänt under året som gått och vilka är de stora kommande utmaningarna för svensk utrikeshandel? I ett samtal med Anna Stellinger får vi ta del av hennes tankar kring hur världsekonomiernas maktkamp, avstannad världshandel, frihandelsavtal och Brexit just nu påverkar den internationella handeln för svenska företag.

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Till kollegiets uppgifter hör utredningar, yttrande och förslag angående frågor som hanteras inom bla. EU, WTO och OECD. Anna Stellinger är sedan den april 2014 generaldirektör för Kommerskollegium.
 

Globaliseringens nya geografi: Hur står sig Skåne?

Pernilla Johansson, Chefsekonom, Sydsvenska Handelskammaren
Lena Sellgren, Chefsekonom och analyschef, Business Sweden

Den ekonomiska geografin förändras. I takt med urbaniseringen förändras också landskapet för internationell handel. Städer och storstadsregioner är alltmer motorer för tillväxt och internationalisering, särskilt i ljuset av tjänsterevolutionen.

 Hur står sig Skåne i det nya globala landskapet? Behöver Skåneregionen en egen internationaliseringsstrategi? Pernilla Johansson, chefekonom på Sydsvenska Handelskammaren och Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden ger sin syn på regionens utmaningar och möjligheter.


14.00-14.30

Nätverkande och förfriskningar


14.30 - 15.50

Made in Sweden - hur upprätthåller vi säkra och hållbara värdekedjor?

Peter Andersson och Alexander Fröström, Managementkonsulter, Acando

Hur vet du att dina sneakers inte är producerade på en fabrik där det förekommer barnarbete? Är du som producent säker på att de råvaror du behöver levereras i rätt kvalité och antal? Kan du som leverantör lita på att du får betalt för de varor och tjänster som du levererar? 

Dagens värdekedjor är ofta väldigt komplexa och bristen på transparens och spårbarhet är uppenbar. Detta leder till att involverade aktörer, från producent till slutkund, inte med säkerhet kan besvara de tre inledande frågorna. Denna uppenbara brist på tillit kan bli ett avgörande hinder för affärstransaktioner i alla led. Houston, we´ve got a problem!

Vi vet att frågor som hållbarhet, etisk produktion och kvalité får större och större inflytande över konsumenters val/beteende och i framtiden förväntas dessa faktorer få en ännu mer avgörande roll. Därför kommer de bolag och organisationer som på ett säkert och transparent sätt har kontroll över sina värdekedjor kunna skörda signifikanta konkurrensfördelar. Vilka möjligheter ger blockchain för att råda bot på ovanstående utmaningar?
 

Korsdrag™ - en framtid, två branscher, flera utmaningar

Anders Dahlvig, styrelseordförande, Inter IKEA group
Patrik Romberg, SVP communications, Trelleborg AB

Retail vs. industri, en diskussion om globala värdekedjor, digitalisering / transformation, brexit, innovation och hållbar handel. Hur ser företrädare för två av våra största svenska företag, från två helt olika industrier, på global tillväxt 2018?


15.50-16.10

Reflektion


16.10 - 17.30

Livesnack™ - "Code of conduct" i en korrupt värld?

En paneldiskussion med representation av flera perspektiv i en brännande fråga.

Karin Wessman, Hållbarhetschef EKN
Maria Borelius, Journalist / rådgivare / f.d riksdagspolitiker och statsråd
Mattias Hedwall, Advokat / partner, Baker McKenzie Advokatbyrå
 

Go global or go home - Hur innoverar vi oss ut i världen?

Sofie Lindblom, Global chefsevangelist, Innovation 360. VD, Ideation 360

I den snabba takt som världen förändras idag är innovation något som alla organisationer behöver jobba aktivt med för att framtidssäkra sin verksamhet. Men hur gör man och var börjar man? I det här föredraget kommer vi gå igenom hur man kan skapa förutsättningarna för innovation i sin organisation genom företagskultur, strategiska modeller och processer. Målet är att globalisering och internationalisering ska vara något som känns kul och spännande, inte ångestladdat och förvirrande. Som en möjlighet, inte som ett hot.
 

Takeaways

Heidi Avellan


18.00-21.00

Rundabordssamtal och middag

I anmälan väljer du om du vill vara med på kvällens middag samt vilket ämne du helst vill diskutera. Du placeras tillsammans med andra konferensdeltagare som valt samma ämne. Varje bord modereras av en expert med stor ämneskunskap. När du anmäler dig väljer du mellan dessa ämnen:

  • Säkra värdekedjor med blockchain? (Erik Lilja, Acando) FULLBOKAT

  • Kapitalmarknad och världsploitik (Maria Borelius) FULLBOKAT

  • Innovation och globalisering (Sofie Lindblom) FULLBOKAT

  • Säker finansiering (Greger Lejonhufvud, EKN)

  • Digital Retail in the U.S. – partnering with Amazon (Mayra Mateos)

Mer information om rundaborssamtalen här.