Så arbetar du strategiskt inom mångfald, inkludering och tillhörighet

heldagsutbildning - 23 november 2018 - malmö

Tillbaka till förstasidan för konferensen/utbildningen


08.30 Registrering och kaffe

09.00 Introduktion till dagen

09.15 Workshop 1 - MEET: Smaka på de olika ämnena för dagen

09.45 Mångfald och inkludering + tillhörighet = Medarbetarengagemang

Introduktion till strategiskt mångfaldsarbete – medarbetare med unika idéer och erfarenheter driver innovation och lönsamhet. En företagskultur där du får lov att vara dig själv skapar en verklig konkurrensfördel.

10.15 Mångfald, inkludering och tillhörighet – vad innebär det i praktiken?

En fördjupande presentation för ökad kunskap. Vi berör:

  • Jämställdhet vs. mångfald

  • Normer och fördomar

  • Ett normkritiskt förhållningssätt

  • Inkludering - alltid en aktiv handling 

  • Svensk lagstiftning 

11.00 Workshop 2 - EXPLORE: Den typiska medarbetaren

Du får möjlighet att reflektera över hur det ser ut i din organisation. Vilka är mina kollegor? Vem sätter standarden för hur saker ska vara? Vem får komma till tals? Vem får möjlighet att avancera i företaget? 

Efter avslutad workshop får du ett frågeformulär att ta med hem. Formuläret innehåller fördjupade frågor som besvaras utifrån den egna verksamhetens räkning.


12.00 Lunch


13.00 Workshop 3 – APPLY: Du får möjlighet att tillämpa kunskapen du fått under dagen

Vi arbetar i grupp och varje grupp identifierar och diskuterar nuläge, önskat läge, behov, hinder och utmaningar i det egna företaget. Vi diskuterar tänkbara åtgärder och aktiviteter att arbeta med framöver. Syftet är att bidra till en ökad mångfald, skapa en inkluderande och engagerad arbetsplats samt säkerställa att medarbetare kan känna tillhörighet. 

  • Vikten av förankring i styrelse och ledning

  • Fokusområden – det handlar om mer än rekrytering och befordran

  • Hur kan man gå till väga – praktiska tips på tillvägagångssätt

13.45 Avslutande diskussion och sammanfattning

14.00 Tack för idag!